Pozvánka na vánoční bruslení

Tradiční setkání na zimním stadiónu proběhne 28.12. od 17:00 do 19:30,
sraz před stadiónem v 16:40. Brusle, hokejky, chrániče (především
přilby) sebou!

-->